Indywidualny

Treść ląduje tutaj...

Ćwicz,
odkrywaj,
inspiruj

Anna
Stężały-Pocztańska

Instruktor i trener fitness

Aleksandra
Michalik

Instruktor i trener fitness

Dominika Broda

Animator zajęć dziecięcych
Kreatywny Bajtel

Katarzyna Piotrkowicz

Animator zajęć dziecięcych
Kreatywny Bajtel

Iwona Podraza

Animator zajęć dziecięcych
Kreatywny Bajtel

Wanessa Ratka

Animator zajęć tanecznych dla dzieci Kids Dance, Choreo Teens

Agnieszka Topolska

Animator zajęć dziecięcych
Kreatywny Bajtel, dietetyk żywienia

Aneta Murawska

Animator zajęć tanecznych dla dzieci Kids Dance, Choreo Teens