Indywidualny

Treść ląduje tutaj...

Wybierz grafik

Regulamin

Poniżej udostępniamy REGULAMIN naszych zajęć z uwzględnieniem zaleceń w związku z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce:

 1. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć prowadzonych przez 2AFit.
 2. Do udziału w zajęciach fitness upoważnia aktualny zakupiony karnet.
 3. Karnet ważny jest przez jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Karnety są imienne i upoważniają do wejścia tylko osobę nabywającą go.
 5. Karnety tracą ważność z każdym ostatnim dniem miesiąca. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc, lecz przepadają (w szczególnych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny].
 6. 2AFit nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet. (w szczególnych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny].
 7. Osoba korzystająca z usług 2AFit zobowiązuje się do okazania karnetu każdorazowo przed zajęciami.
 8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz wejście na salę tylko w obuwiu zmiennym i sportowym.
 9. Przed zajęciami należy zgłosić instruktorowi ewentualną niedyspozycję bądź ograniczenia związane z obecnym stanem zdrowia (ciąża, okres po chorobie].
 10. W czasie zajęć należy stosować się do wytycznych instruktora.
 11. Za rzeczy pozostawione w szatni 2AFit nie odpowiada.
 12. Zakup karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. 2AFit zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

  DODATKOWO:
 14. Dysponujemy matami do ćwiczeń, w miarę możliwości prosimy jednak o zaopatrzenie się we własną matę. 15. Każdy uczestnik zajęć fitness zobowiązany jest do posiadania własnego ręcznika. 16. Przed każdymi zajęciami każdy zobowiązany jest do umycia i zdezynfekowania rąk. 17. Jeśli korzystałeś ze sprzętu, przyborów lub maty do ćwiczeń po użyciu prosimy o ich zdezynfekowanie. 18. W zależności od wzrostu zakażeń i wzrostu zachorowań covid-19: – W czasie zajęć utrzymujemy odpowiedni dystans pomiędzy ćwiczącymi osobami (1,5-2m]. – Udostępniamy klientom środki czystości: mydło, płyn do dezynfekcji oraz ręczniki papierowe. – Jeśli masz objawy infekcji: zostań w domu.