Indywidualny

Treść ląduje tutaj...

Masz pytania?
Zadzwoń
793 602 834
lub 784 650 854

Cennik zajęć

KLIENT INDYWIDUALNY
dla jednej osoby

80zł / 4 zajęcia w miesiącu

120zł / 8 zajęć w miesiącu

KARNET RODZINNY
dla dwóch osób z rodziny
[Mama/Tata+ dziecko lub rodzeństwo]

140zł / 4 zajęcia w miesiącu dla jednej i drugiej osoby

180zł / 8 zajęć w miesiącu dla jednej i drugiej osoby

WEJŚCIE
JEDNORAZOWE

25zł / udział w jednych zajęciach

KARNET ON-LINE

90zł / miesięczny dostęp do prywatnej grupy 2AFit Treningi on-line

45zł / miesięczny dostęp do prywatnej grupy 2AFit On-line dla Stałych Klientów
korzystających z zajęć stacjonarnych w lokalizacja Ruda Śląska lub Mikołów- Borowa Wieś

TRENINGI INDYWIDUALNE
WYJAZDY DLA KOBIET
– NATURA CAMP / BĄDŹ AKTYWNA

WYJAZDY DLA DZIECI
– OBOZY TANECZNO-SPORTOWE

Prosimy o kontakt wysyłając e-mail kontakt@2afit.pl
w tytule wpisując jakim obszarem jesteś zainteresowana/y
np. Bądź Aktywna / Trening Indywidualny, my prześlemy ofertę zwrotną

OPŁATA ZA ZAJĘCIA:

Jeśli jesteś Nowym Klientem pierwsze zajęcia są bezpłatne.
Na początku każdego miesiąca [w pierwszym tygodniu] opłacamy karnet:
– gotówką przed zajęciami LUB
– przelewem do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane poniżej konto [potwierdzenie przelewu przesyłamy na naszą skrzynkę e-mail: kontakt@2afit.pl]:

ZAJĘCIA FITNESS/STACJONARNE

Nr konta bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI 11 1050 1331 1000 0097 4898 5901
w tytule proszę wpisać:
imię i nazwisko uczestnika zajęć/ nazwa zajęć z jakich korzystamy/ lokalizacja/ miesiąc za który opłacamy karnet
Przykład: Aleksandra Michalik + córka Anna/ Trening kondycyjny + Kids Dance/ Ruda Śląska / marzec 2022r.

Dane do przelewu:
2AFit
ul. Dąbrowa 1
Mikotów 43-190
NIP: 641 196 93 32
REGON: 521165440

Regulamin

Poniżej udostępniamy REGULAMIN naszych zajęć z uwzględnieniem zaleceń w związku z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce:

 1. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć prowadzonych przez 2AFit.
 2. Do udziału w zajęciach fitness upoważnia aktualny zakupiony karnet.
 3. Karnet ważny jest przez jeden miesiąc kalendarzowy.
 4. Karnety są imienne i upoważniają do wejścia tylko osobę nabywającą go.
 5. Karnety tracą ważność z każdym ostatnim dniem miesiąca. Nie wykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc, lecz przepadają (w szczególnych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny].
 6. 2AFit nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet. (w szczególnych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny).
 7. Osoba korzystająca z usług 2AFit zobowiązuje się do okazania karnetu każdorazowo przed zajęciami.
 8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz wejście na salę tylko w obuwiu zmiennym i sportowym.
 9. Przed zajęciami należy zgłosić instruktorowi ewentualną niedyspozycję bądź ograniczenia związane z obecnym stanem zdrowia (ciąża, okres po chorobie].
 10. W czasie zajęć należy stosować się do wytycznych instruktora.
 11. Za rzeczy pozostawione w szatni 2AFit nie odpowiada.
 12. Zakup karnetu na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. 2AFit zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Dodatkowo:

 1. Dysponujemy matami do ćwiczeń, w miarę możliwości prosimy jednak o zaopatrzenie się we własną matę.
 2. Każdy uczestnik zajęć fitness zobowiązany jest do posiadania własnego ręcznika.
 3. Przed każdymi zajęciami każdy zobowiązany jest do umycia i zdezynfekowania rąk.
 4. Jeśli korzystałeś ze sprzętu, przyborów lub maty do ćwiczeń po użyciu prosimy o ich zdezynfekowanie.
 5. W zależności od wzrostu zakażeń i wzrostu zachorowań covid-19:
  – W czasie zajęć utrzymujemy odpowiedni dystans pomiędzy ćwiczącymi osobami (1,5-2m].
  – Udostępniamy klientom środki czystości: mydło, płyn do dezynfekcji oraz ręczniki papierowe.
  – Jeśli masz objawy infekcji: zostań w domu.